UA | RU

Реалізація проєкту.

У разі успішного збору коштів, кооператив створює госпрозрахунковий підрозділ для безпосередньої роботи над проєктом. Із повноважним представником авторів проєкту - керівником проєкту укладається Угода підряду на виконання робіт з реалізації проєкту. Керівник підбирає персонал і організує роботу. Фінансування роботи відбувається у відповідності до затверджених фінансового плану і дорожньої карти проєкту.