UA | RU

FAQ платформи


Доступ до всього функціоналу Платформи отримують тільки члени та асоційовані члени кооперативів, представлених на Платформі. Вступ до кооперативу є відповідальним кроком, наважуються на який ті користувачі, котрі точно визначилися, чого саме вони очікують від свого членства в обраному кооперативі. Однак ознайомитись з можливостями, що надаються членам кооперативу, а перш за все, з тими інноваційними проектами, що пропонуються користувачам Платформи, для участі в них, можна у «гостьовому» режимі, пройшовши тільки коротку реєстрацію. Вона не передбачає надання користувачем його персональних даних, але дає змогу переглядати всю документацію за всіма опублікованими на Сайті проектами.

Треба мати на увазі, що кооперативами-ліцензіатами, які представлені на Платформі, можуть бути організації кооперативного типу досить різних форм і країн реєстрації. Відповідно, умови членства в конкретному кооперативі, залежать від статутних документів саме цього кооперативу. Для кооперативів, зареєстрованих в Україні, зазвичай членами або асоційованими членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників. Індивідуальне членство можливе за умови досягнення особою 16-ти річного віку.

В деяких кооперативах статутними документами допускається асоційоване членство, яке не передбачає участі асоційованого члена в управлінні кооперативом. Зазвичай, цим і обмежується різниця в статусах їхніх членів. Щодо участі в управлінні конкретним проектом, в якому даний член, або асоційований член кооперативу є інвестором, то вона визначається положенням про цільову програму, відповідно до якої реалізується той чи інший проект. В даному випадку статус асоційованого або повного членства на обсяг цих прав не впливає. Процедура зміни статусу членства з асоційованого на повне і навпаки визначається статутними документами цього кооперативу.

Практично у всіх кооперативах передбачені обов’язкові одноразові вступні внески, а також періодичні членські внески. Окрім того, кожна програма може передбачати додаткові періодичні членські внески. Розміри, періодичність і призначення членських внесків визначаються внутрішніми положеннями кооперативу. Із ними можна ознайомитись на сайті саме цього кооперативу. За рішенням керівних органів кооперативів в деяких випадках можуть встановлюватись додаткові членські внески.

Потрібно подати заяву про вступ до обраного кооперативу, заповнити сторінку «Профіль» на Сайті, сплатити вступний та членський внески і дочекатися відповіді модератора кооперативу.

Сплатити кошти на рахунок кооперативу можна будь яким доступним вам способом - карткою, або банківським переказом.

На ранній стадії, на рівні ідеї або прототипу, ніхто не може з упевненістю сказати, що з цього всього вийде. Завдання цього етапу дати можливість ідеї «прорости» і позначити потенціал зростання. При цьому, бажано з мінімальними витратами і ризиками. Логічно, що варто максимально скоротити витрати на адміністрування, реєстрацію підприємства, ведення бухгалтерії та інші непрямі витрати. Тому доцільно починати роботу над проектом в структурі самого кооперативу. Плюсом є і «гнучка формалізація» складу учасників проекту. Однак, основною перевагою кооперативної форми є те, що через цільові пайові внески до фонду фінансування проекту абсолютно чітко відомі всі інвестори даного проекту. Тому, як тільки з'являється ясність з подальшою перспективою цього проекту, його пайовики можуть самі визначити подальшу долю проекту. Вони ж самі обирають форму майбутнього підприємства-проекту і його юрисдикцію.

Алгоритм дій із підготовки вашого проекту до збору інвестицій передбачає три етапи.

1. Впорядкування взаємовідносин між співавторами проекту та їх документальне оформлення.

Це необхідна передумова для початку роботи над проектом і перш за все це необхідно в будь якому випадку для колективу авторів проекту.

 • 1.1. Заява про створення інтелектуальної власності щодо вашого проекту.
  Мається на увазі наявність будь якого документу, який відповідає вимогам чинного законодавства і який підтверджує створення інтелектуальної власності (патент, твір, ноу хау, тощо), саме тої, що покладено у основу вашого проекту.

 • 1.2. Підготовка і підписання документу, який узгоджує розподіл часток між співавторами у майбутньому створеному проекті.
  Відмінність від документа за п. 1.1 в тому, що частки у проекті можуть враховувати ще й творчу участь членів команди під час роботи над проектом.

 • 1.3. Уповноваження представника співавторів проекту у відносинах із кооперативом при подачі проекту для публікації (роль Девелопера проекту на Платформі), включаючи право підписання Актів майнової оцінки інтелектуальної та іншої власності, що передається у проект, Попереднього договору та Ліцензійного договору про передачу майнових прав.
  Це має бути документ підписаний всіма співавторами проекту.

 • 1.4. Узгоджена пропозиція співавторів про призначення керівника госпрозрахункового підрозділу кооперативу, який створюється для роботи над проектом.
  Такий підрозділ створюється як засіб інституалізації проекту в кооперативі, як самостійного суб’єкту господарювання. Саме цей підрозділ має перетворитись в окрему юридичну особу, у разі виділення проекту із кооперативу.

2. Організаційні заходи з підготовки до публікації Анонсу проекту.

Для представлення в Анонсі проекту його основних економічних параметрів необхідно визначитися з майновою оцінкою внеску авторів проекту та з оцінкою загального бюджету проекту. Окрім того, уповноважена авторами особа – Девелопер проекту має укласти Попередній договір з кооперативом.

 • 2.1. Уповноважена співавторами особа є Девелопером проекту і має можливість загрузки матеріалів проекту на Сайт, через сторінку «Додати проект» в своєму персональному кабінеті.
  Разом з матеріалами для анонсу проекту Девелопер загружає скан-копії документів за п.п. 1.1 – 1.4.

 • 2.2. Девелопер проекту заповнює і підписує зі свого боку Попередній договір про виконання робіт із реалізації проекту, що розміщені на сторінці «Додати проект», для початку розгляду заявки на публікацію анонса проекту на Сайті.

 • 2.3. У разі згоди Кооперативу на публікацію матеріалів проекту Голова Товариства (Модератор) підписує Попередній договір, а на сторінці «Додати проект» у персональному кабінеті Девелопера з’являється рахунок на оплату завдатку за підготовку і публікацію проекту.

 • 2.4. Після внесення завдатку за Попереднім договором кооператив закріплює за проектом персонального менеджера, який консультує Девелопера щодо підготовки проекту до публікації.

 • 2.5. Закріплення Менеджера за проектом відкриває на сторінці «Додати проект» у персональному кабінеті Девелопера тексту Акт оцінки ринкової вартості об’єкту інтелектуальної власності.
  Девелопер узгоджує з Менеджером суму оцінки за Актом, підписує зі свого боку Акт і заповнює таблицю характеристик токенів проекту. Голова Товариства (Модератор) за подачею Менеджера підписує Акт від кооперативу.

 • 2.6. Після загрузки обов’язкових для анонсу матеріалів Девелопер підтверджує готовність до публікації анонсу свого проекту, а Модератор публікує його на Сайті.

3. Публікація проекту на сайті означає виконання цілої низки заходів з реалізації вашого проекту. Для цього має бути закінчена вся підготовча робота.

 • 3.1. Підготовка і розміщення на Сайті матеріалів проекту, узгодження параметрів бізнес-плану і road map проекту, презентаційних та інших матеріалів.

 • 3.2. Рецензування проекту фахівцями та юристами кооперативу.

 • 3.3. Підписання Ліцензійного договору про передачу (відчуження) майнових прав на інтелектуальну власність в якості внеску авторів у проект.

 • 3.4. Оформлення внеску у трансфертний фонд кооперативу за Ліцензійним договором про передачу майнових прав на інтелектуальну власність для отримання паю авторами в проекті.

 • 3.5. Затвердження Загальними зборами кооперативу узгодженого з Девелопером проекту Положення про цільову інвестиційну програму проекту.

 • 3.6. Остаточний розрахунок за Попереднім договором за підготовку і розміщення матеріалів проекту на Сайті.

 • 3.7. Публікація проекту на Сайті.