UA | RU

Платформа


КООПЕРАТИВИ СТВОРЮЮТЬ АНАЛОГ IPO ДЛЯ СТАРТАПІВ

Навіщо створена ця платформа і чим вона відрізняється від інших способів фінансування інноваційних проектів?

Дивіться, як відбувається інвестування у сталі компанії, які пройшли ІРО і акції яких є у вільному продажі на фондових біржах:

  • • Компанія випускає свої акції і вони потрапляють на біржу для вільного продажу;
  • • Купівля акції означає придбання долі в Компанії і гарантує певний обсяг корпоративних прав інвестору;
  • • Інвестор купує акції тої Компанії, яка йому подобається;
  • • В результаті Компанія отримує інвестиції, а Інвестор корпоративні права у Компанії.

Ключове в цьому процесі – це ІРО, за суттю - процедура перевірки Компанії, яка захищає інвестора від шахрайства.

На жаль, процедура ІРО абсолютно недосяжна для малих інвестиційних проєктів, особливо на ранніх стадіях їхнього існування. Саме тому для них є можливими або шлях фінансування через всілякі інвестиційні, венчурні фонди, бізнес-ангелів, або шлях краудфандінгу (збору коштів на сайтах проєктів). Перший шлях насправді теж є важким і затратним, а другий дає вкрай розмиті гарантії інвесторам та є доволі дискредитованим, оскільки дуже часто використовується шахраями.

Наша мета – це максимально наблизити процес приватного інвестування в стартапи до стандартів інвестування через акції компаній. Це може стати можливим виключно через інституалізацію об’єктів інвестування і самих інвесторів.

Чи потрапляє в зону інтересу з боку SEC і інших національних регуляторів інвестиційна діяльність членів кооперативу?

У цьому питанні міститься і відповідь на нього. У нашому випадку немає публічної пропозиції до інвестиційної діяльності невизначеному колу людей. Всі інвестиційні проєкти здійснюються в рамках кооперативу, для членів кооперативу, силами і засобами членів кооперативу. Інвестиції здійснюються у вигляді «внутрішніх» вкладень пайовиків в цікаві для них напрямки діяльності їх кооперативу. Фінансування проєктів здійснюється за рахунок власного капіталу споживчого товариства, який не має фіксованого значення і може поповнюватися його членами. Таким чином, діяльність кооперативів не підпадає під ознаки інвестиційної діяльності за тестом Howey Test (що використовується SEC для визначення ознак фінансової операції інвесування в цінні папери), а саме інвестування проєктів здійснюється із залученням власних коштів кооперативу та без створення «окремого підприємства».